İthalat ve İhracat

İhracat

İhracat yani dış satım, ülkemiz sınırları içerisinde üretilen malların ve hizmetlerin ihtiyacı olan başka ülkelere satılması için gereken adımların tümünü kapsamaktadır. Bizlerde ekibimiz ile birlikte bu kapsamda çalışmalarımız ile satış işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

İthalat

İthalat ülkemizin gereksinimleri kapsamında başka ülkelerde üretilen her türlü ürün ve hizmetin alınması sürecinde çalışmalar yapmaktayız.

Millileştirme

Bir ülkede yabacılara ait bir şirket veya taşınmazın bulunduğu ülke tarafından bedeli ödenip, satın alınarak devlet mülkiyetine geçirilmesi ve kamusallaştırmasıdır. Bizlerde ekibimiz ile birlikte hizmetlerimiz içerisinde millileştirme hizmeti vermekteyiz.

Menşei Şaadetnamesi

İhraç konusu ürünün, eşyanın vb. düzenlediği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belge işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.